Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
15 / 2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție ”Reconstruire Pod Beton armat peste râul Tazlău-Sărat, pe DC 178” sat Leontinești, com. Ardeoani, jud. Bacău 2017-02-28
14 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de invetiție ” Modernizare drumuri locale, Comuna Ardeoani, jud. Bacău” 2017-02-28
13 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrările rămase de executat la 01.01.2017, necesare obiectivului de investiții ” Reconstruire Pod Beton peste Râul Tazlău-Sărat, pe DC 178 ” Leontinești, com. Ardeoani, jud. Bacău. 2017-02-28
12 / 2017 privind aprobarea H.C.L. nr.2 din 9 ianurie 2006 respectiv H.C.L. nr.4 din 24 ianuarie 2008 referitor la serviciul de pază pe raza comunei Ardeoani 2017-02-28
11 / 2017 la proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei, statutului de funcții și numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, județul Bacău pentru anul 2017 2017-02-28
10 / 2017 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.4 din 09.01.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 2017-02-28
9 / 2017 privind aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local în anul 2017 2017-02-28
8 / 2017 pentru aprobarea Actului adițional nr.2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 2017-02-28
7 / 2017 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, aferent anului 2017 2017-02-28
6 / 2017 privind aprobarea utilizării sumei de 11.781 din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2016 ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare pentru achiziționare lamă dezăpezire și introducere obiectiv în lista de investiții pe anul 2017 2017-01-13
5 / 2017 privind primirea UAT ONEȘTI în calitate de membru la ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului acesteia 2017-01-09
4 / 2017 cu privire la completarea H.C.L nr.55 din 21.12.2016 a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 2017-01-09
3 / 2017 privind utilizarea sumei de 200.000 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2016 pentru acoperirea golului de casă 2017-01-09
2 / 2017 privind utilizarea sumei de 428640,72 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2016 pentru continuarea lucrărilor a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamitpților naturale produse de inundații 2017-01-09
1 / 2017 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anului 2016 a deficitului de dezvoltare în sumă de 50200 lei 2017-01-09
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează