Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
46 / 2017 privind aprobarea REACTUALIZARE DOCUMENTATII CADASTRALE, EXPERTIZA TEHNICA, STUDIU GEOTEHNIC, PTH+DE+CS+DTAC, VERIFICARE PROIECT pentru obiectivul de investitie " RECONSTRUIRE POD BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL SARAT, PE DC 178" sat Leontenesti, com. Ardeoani, jud. Bacau ramase de executat 31-07-2017
45 / 2017 privind aprobarea intocmirii CARTII TEHNICE a tuturor constructiilor din domeniul public al comunei Ardeoani 31-07-2017
44 / 2017 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul II/2017 31-07-2017
43 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si Autorizarea lucrarii "AMENAJARE SANT DE LA AFLOAREI DUMITRU LA OLARU COSTACHE - ARDEOANI SI AMENAJARE SANTURI CU RIGOLE CAROSABILE DE LA MUNTEANU NECULAI LA MUNTEANU DUMITRU - LEONTENESTI" 31-07-2017
42 / 2017 privind stabilirea modului de inregistrare a datelor in registrele agricole ale comunei Ardeoani 31-07-2017
41 / 2017 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestru I al anului 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati 31-07-2017
40 / 2017 privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialite al primarului comunei Ardeoani si structurilor subordonate Consiliului Local Ardeoani, cat si stabilirea cuantumului indemnizatiei de sedinta pentru consilieri locali Consilul Local Ardeoani, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara in data de 31.07.2017 31-07-2017
39 / 2017 pentru aprobarea modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Ardeoani pentru mandatul 2016-2020 31-07-2017
38 / 2017 la proiectul de hotarare privind modificarea si aprobarea organigramei, statutului de functii si numar de personal din aparatul de specialitate a primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau pentru anul 2017 31-07-2017
37 / 2017 privind aprobarea concesionarii suprafetei totale de 56,55 ha pasune, situata in extravilanul comunei Ardeoai, in vederea folosintei si executarii serviciilor de intretinere a acesteia catre crescatorii de animale 30-06-2017
36 / 2017 la proiectul de hotarare privind, efectuarea expertizei tehnice sI documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) care se pot incadra in aceasta suma, in vederea stabilirii valorilor necesare efectuarii documentatiilor in vederea obtinerii autorizatiei de construire si a efectuarii lucrarilor pentru obiectiv "CONSOLIDARE POD CALAMITAT IN ANUL 2016 PE DC 176 ARDEOANI" com. Ardeoani, jud. Bacu 30-06-2017
35 / 2017 pentru aprobarea statutului comunei Ardeoani 30-06-2017
34 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ardeoani 30-06-2017
33 / 2017 privind dezmembrare teren, categoria de folosinta drum, com. Ardeoani, nr. cadastral 60653, carte funciara nr. 60563 in 3 loturi 30-06-2017
32 / 2017 pentru stabilirea nivelului contributiei Consiliului local al comunei Ardeoani la finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanelor cu handicap pe anul 2017 08-06-2017
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează