Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local2020-01-22T10:39:14+02:00

Hotărâre

Nr: 22 din: 26-03-2020
privind aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare Bacau-ADIB pentru anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 21 din: 21-03-2020
privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" pentru anu 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 20 din: 26-03-2020
privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea demolarii a unei constructii (Pod peste Raul Tazlaul-Sarat) situat in satul Leontenesti, comuna Ardeoani, judetul Bacau

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 19 din: 26-03-2020
privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul II anul 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 18 din: 26-03-2020
privind, Prioritati - Obiective - Plan Actiuni Privind Dezvoltarea Economico - Sociala anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 17 din: 26-03-2020
la proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau pentru anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 16 din: 28-02-2020
privind achizitionarea din fonduri proprii a unui autoturism nou din bugetul local al comunei Ardeoani pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 15 din: 28-02-2020
privind aprobarea scoaterii din functiunii, in vederea valorificarii si casarii, a mijlocului fix, autoturism Dacia Logan, aflat in domeniul privat al comunei Ardeoani, judetul Bacau, nr. de inventar 10 avand valoarea de inventar de 28.400 lei conform raport de evaluare nr. 6374 din 20.10.2017, valoarea ramasa neamortizata fiind de 7888,86 lei

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 14 din: 18-02-2020
privind proiectul de hotarare pentru incheierea unui Contract privind constituirea dreptului de acces si servitute pe domeniul public al Comunei Ardeoani pentru realizarea de retele noi subterane in vederea instalarii, intretinerii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice de catre Societatea Orange Romania SA

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 13 din: 18-02-2020
privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si estimarile pentru anii 2021-2023

VEZI DOCUMENT OFICIAL


Pagina 1 din 22
Rezultate 213