Hotărâre

Nr: 11 din: 23-02-2021
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii: "Reabilitarea si modernizare dumuri comunale si locale afectate de calamitati in comuna Ardeoani, judetul Bacau"

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 10 din: 23-02-2021
prind desemnarea de catre consiliul local al comunei Ardeoani a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Ardeoani

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 9 din: 23-02-2021
privind aprobarea INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI, A AUTORIZARII SI EXECUTARII LUCRARILOR DE "CONSTRUIRE PODET BETON ARMAT IN SATUL LEONTENESTI PE DC 176A punct MIHALACHE ION", IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU faza proiect tehnic de executie (PTE) si devizul general

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 8 din: 23-02-2021
aprobarea amenajamentului Pastoral pentru Peajistile din comuna Ardeoani, jud. Bacau asa cum se regaseste cat si pe CD-ul (electronic) care face parte integrata ca si documentatie

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 7 din: 23-02-2021
cu privire la Planul anual de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza actiuni sau lucrari de interes local in anul 2021 precum si punerea in executare a sentitelor civile/penale cu obligatia de munca neremunerata in folosul comunitatii pentru persoanele sanctionate/condamnate.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 6 din: 23-02-2021
privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Nastase Constantin si declararea ca vacant a locului acestuia in Consiliul Local al Comunei Ardeoani

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 5 din: 23-02-2021
privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Nastase Constantin si declararea ca vacant a locului acestuia in Consiliul Local al Comunei Ardeoani

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 4 din: 23-02-2021
privind stabilirea retelei scolare in comuna Ardeoani, judetul Bacau pentru anul scolar 2021-2022

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 3 din: 21-01-2021
privind implementarea proiectului "DOTAREA CU UTILAJE A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTE DIN COMUNA ARDEOANI"

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 2 din: 21-01-2021
la proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, judetul bacau pentru anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 27
Rezultate 270
1 2 3 27