Hotărâre

Nr: 26 din: 20-04-2021
privind aprobarea cotizatiei la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB pentru anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 25 din: 20-04-2021
la proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau pentru anul - 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 24 din: 20-04-2021
privind Proritati-Obiective-Plan Actiuni Dezvoltarea Economico-Sociala anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 23 din: 20-04-2021
privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul II anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 22 din: 20-04-2021
la proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxele locale pentru anul 2022

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 21 din: 20-04-2021
asupra modului de aducere la indeplinire a Hotararilor Consiliului Local al comunei Ardeoani, adoptate in anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 20 din: 20-04-2021
privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 19 din: 20-04-2021
privind aprobarea utilizarii sumei de 597.530 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2020 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 18 din: 07-04-2021
privind stabilirea numarului si cuantumului burselor acordate in anul scolar -2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 17 din: 07-04-2021
privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestru I 2021 conform contului de executie al bugetului local la 31.03.2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 29
Rezultate 287
1 2 3 29