Proiecte de hotărâri

Proiecte de hotărâri2020-01-22T11:27:50+02:00

Proiect de Hotărâre

Nr: 1375 din: 24-02-2020
privind achizitionarea din fonduri proprii a unui autoturism nou din bugetul local al comunei Ardeoani pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 1372 din: 24-02-2020
privind aprobarea scoaterii din functiunii, in vederea valorificarii si casarii, a mijlocului fix, autoturism Dacia Logan, aflat in domeniul privat al comunei Ardeoani, judetul Bacau, nr. de inventar 10 avand valoarea de inventar de 28.400 lei conform raport de evaluare nr. 6374 din 20.10.2017, valoarea ramasa neamortizata fiind de 7888,86 lei

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 961 din: 05-02-2020
privind proiectul de hotarare pentru incheierea unui Contract privind constituirea dreptului de acces si servitute pe domeniul public al Comunei Ardeoani pentru realizarea de retele noi subterane in vederea instalarii, intretinerii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice de catre Societatea Orange Romania SA

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 1032 din: 10-02-2020
privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si estimarile pentru anii 2021-2023

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 1029 din: 10-02-2020
privind utilizarea sumei de 230.000 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2019 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 1019 din: 10-02-2020
privind aprobarea modificarii tarifelor operatorului SC ECO SUD SA si aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 1039 din: 10-02-2020
privind modificarea Contributiei la Economia Circulara pentru deseuri municipale, deseurile din constructii si desfiintari si destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 1022 din: 10-02-2020
asupra modului de aducere la indeplinire a Hotararilor Consiliului Local al comunei Ardeoani, adoptate in anul 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 1016 din: 10-02-2020
cu privire la Planul anual de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza actiuni sau lucrari de interes local in anul 2020 precum si punerea in executare a sentintelor civile/penale cu obligatia de munca neremunerata in folosul comunitatii pentru persoanele sanctionate/condamnate

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 634 din: 22-01-2020
pentru aprobarea proiectului tehnic privind obiectivul de investitii "Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Ardeoani, judetul Bacau" faza PT

VEZI DOCUMENT OFICIAL


Pagina 1 din 2
Rezultate 16