Proiect de Hotărâre

Nr: 42 din: 12 07 2021
privind aprobarea dreptului de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID SA a unei suprafete de 7,2 mp teren apartinand domeniului public al comunei Ardeoani, aferenta lucrarii "Extindere retele electrice locale Ardeoani, comuna Ardeoani, judetul Bacau" - pe durata existentei retelelor electrice 900 mp, dreptul de servitute pe durata executiei lucrarilor.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 41 din: 12 07 2021
privind transformarea denumirii numelui fostului drum comunal (DCL 50) in drum ce face legatura intre satul Leontenesti, din comuna Ardeoani si satul Tarata din comuna Parjol

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 40 din: 12 07 2021
privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III anul 2021 si Lista de investitii

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 39 din: 12 07 2021
privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul II 2021 conform contului de executie al bugetului local la 30.06.2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 38 din: 12 07 2021
PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE PRIVIND FINANTAREA ACTIVITATII DE PROTECTIE DE TIP REZIDENTIAL A PERSOANEI CU HANDICAP

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 37 din: 18 06 2021
privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale comuna Ardeoani pentru sedinta Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau convocata pentru data de 25.06.2021 si pentru sedinta Adunarii Generale a Actionarilor s SC Compania Regionala de Apa Bacau SA din 28.06.2021.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 36 din: 18 06 2021
privind modificarea art.56 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Ardeoani, judetul Bacau, adoptat prin Hotararea nr. 13 din 17 martie 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 35 din: 18 06 2021
privind neasumarea de catre UAT Ardeoani a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei pentru perioada 2020-2023

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 33 din: 14 06 2021
privind aprobarea intabularii suprafetei de 633 mp teren neproductiv zona Nadolschi Margareta conform planului de situatie executat de SC TOPO-SISTEM SRL MOINESTI

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 34 din: 18 06 2021
privind depunerea juramantului de consilier local a domnului Rata Andrei prin care va dobandi toate drepturile si obligatiile legale pe care le are un consilier local

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 10
Rezultate 99
1 2 3 10