Proiect de Hotărâre

Nr: 2748 din: 01 04 2021
privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a doua parcele de teren-imoil apartinand domeniului public al comunei Ardeoani

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 2004 din: 08 03 2021
la proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau pentru anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 2039 din: 09 03 2021
privid aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Ardeoani, judetul Bacau

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 2145 din: 11 03 2021
privind valdarea mandatului de consilier local a domnului Stratulat Teodor devenind vacant din partea P.S.D in cadrul consiliului local Ardeoani, judetul Bacau

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 2394 din: 19 03 2021
Proiect de hotarare indexare Taxe si impozite locale 2022

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 1463 din: 22 02 2021
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii: "Reabilitarea si modernizare drumuri comunale si locale afectate de calamitati in comuna Ardeoani, judetul Bacau"

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 1413 din: 18 02 2021
prind desemnarea de catre consiliul local al comunei Ardeoani a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Ardeoani

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 1236 din: 12 02 2021
privind aprobarea INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI, A AUTORIZARII SI EXECUTARII LUCRARILOR DE "CONSTRUIRE PODET BETON ARMAT IN SATUL LEONTENESTI PE DC 176A punct MIHALACHE ION", IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU faza proiect tehnic de executie (PTE) si devizul general

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 1239 din: 12 02 2021
aprobarea amenajamentului Pastoral pentru Peajistile din comuna Ardeoani, jud. Bacau asa cum se regaseste cat si pe CD-ul (electronic) care face parte integrata ca si documentatie

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 1175 din: 12 02 2021
cu privire la Planul anual de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza actiuni sau lucrari de interes local in anul 2021 precum si punerea in executare a sentitelor civile/penale cu obligatia de munca neremunerata in folosul comunitatii pentru persoanele sanctionate/condamnate.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 2 din 9
Rezultate 83
1 2 3 4 9