Proiect de Hotărâre

Nr: 1172 din: 10 02 2021
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ardeoani, judetul Bacau

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 1169 din: 10 02 2021
privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Nastase Constantin si declararea ca vacant a locului acestuia in Consiliul Local al Comunei Ardeoani

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 6367 din: 18 11 2020
privind stabilirea retelei scolare in comuna Ardeoani, judetul Bacau pentru anul scolar 2021-2022

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 373 din: 15 01 2021
privind implementarea proiectului "DOTAREA CU UTILAJE A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTE DIN COMUNA ARDEOANI"

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 262 din: 15 02 2021
la proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, judetul bacau pentru anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 21 din: 04 01 2021
privind acoperirea definitiva din excedentul anual al bugetului local rezutat la incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2020 a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 252.784,38 lei

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 7140 din: 21 12 2020
privind modificarea H.C.L nr. 47 din 21.10.2020 prin care a fost aprobata utilizarea sumei de 230.000 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2019 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii dezvoltare

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 7137 din: 21 12 2020
privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2020 si Lista de investitii

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 6974 din: 14 12 2020
privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru agenti economici (persoane juridice) incepand cu 1 ianuarie 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 6943 din: 11 12 2020
se aproba taxa speciala de salubrizare pentru anul 2021 "Asoviatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau"

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 3 din 9
Rezultate 83
1 2 3 4 5 9