Proiect de Hotărâre

Nr: 1032 din: 10 02 2020
privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si estimarile pentru anii 2021-2023

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 1029 din: 10 02 2020
privind utilizarea sumei de 230.000 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2019 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 1019 din: 10 02 2020
privind aprobarea modificarii tarifelor operatorului SC ECO SUD SA si aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 1039 din: 10 02 2020
privind modificarea Contributiei la Economia Circulara pentru deseuri municipale, deseurile din constructii si desfiintari si destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 1022 din: 10 02 2020
asupra modului de aducere la indeplinire a Hotararilor Consiliului Local al comunei Ardeoani, adoptate in anul 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 1016 din: 10 02 2020
cu privire la Planul anual de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza actiuni sau lucrari de interes local in anul 2020 precum si punerea in executare a sentintelor civile/penale cu obligatia de munca neremunerata in folosul comunitatii pentru persoanele sanctionate/condamnate

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 634 din: 22 01 2020
pentru aprobarea proiectului tehnic privind obiectivul de investitii "Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Ardeoani, judetul Bacau" faza PT

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 510 din: 16 01 2020
privind stabilirea salariilor de baza brute ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 490 din: 16 01 2020
privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Ardeoani judetul Bacau, a unei constructii aflate in administrarea UAT Ardeoani

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 182 din: 07 01 2020
privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru firme care detin Autorizatie de functionare si profil de activitate si institutiile publice benefeciare a serviciului de salubrizare din comuna Ardeoani, incepand cu ianuarie 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 8 din 9
Rezultate 83
1 6 7 8 9