ELIBERARE DUPLICAT CERTIFICAT DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE, DECES  

Acte necesare:

  • Buletin de identitate în original şi copie
  • Timbru fiscal de 1 leu ( de la poştă )
  • Cerere tip

Pierderea, deteriorarea, distrugerea certificatelor de stare civilă atrage sancţionarea cu amendă de la 100 la 200 lei, conform Legii 479/2002