• cerere de angajare;
 • carte de identitate/buletin de identitate;
 • certificat de încadrare în handicap grav (în original şi copie);
 • ancheta socială (efectuată de primărie);
 • carnet de muncă în original (declaraţie);
 • cazier judiciar;
 • acte de studii;
 • acte de identitate persoană cu handicap grav;
 • obţiunea persoanei cu handicap cu asistent personal;
 • nr. cont bancă pentru salariu;
 • repartiţie de la AJOFM Agenţia Ştefăneşti
 • fişa aptitudini;
 • angajament;
 • declaraţia contribuabilului (acte doveditoare)
 • certificat de încadrare în handicap grav;
 • anchetă socială;
 • obţiunea persoanei cu handicap grav;
 • cerere.