Asigurarea transparenţei decizionale şi a liberului acces la informaţiile de interes public se face în condiţiile şi cu respectarea Legii nr. 544/2001 şi Legii nr. 52/2003.

Responsabil de relaţia cu societatea civilă privind transparenţa decizională si cu difuzarea informaţiilor de interes public: Pisaltu Irina-Adriana, Consilier, Serviciul A.P.L.A.S. (Administratie publica locala si asistenta sociala)

Tel. 0231564.101