LISTA FUNCTIILOR PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE CONFORM ART .33 DIN LEGEA 153/2017