Comuna Ardeoani este situată în partea de vest a judeţului Bacău, ia o distanţă de 48 km de municipiul Bacău şi 10 km de municipiul Moineşti. Comuna are in componenta 2 sate: Leontineşti si Ardeoani.
Leontineşti este atestat documentar în anul 1399, iar Ardeoani este atestat documentar în anul 1402, fiind considerat a fi unui din satele ceie mai vechi ale zonei.
Intr-un document privitor la schimburile comerciale ale Moldovei cu Polonia, dat de Alexandru cei Bun în 1407, sunt menţionate drumurile ce legau Moldova de Transilvania şi în primul rând cu Braşovul, prin pasurile Ghimeş şi Oituz, cu puncte la Comăneşti, Tg.Trotuş şi mai ales Bacăul menţionai a fi cei mai important loc de tranzit.
Aceste date sunt incluse în documentele de atestare a istoriei României găsindu-prezent la Arhivele Statului si la Facultatea de Istorie din Bucureşti.
Pe lângă aceste sate – existente şi astăzi – din componenţa comunei Ardeoani, în unele atestate documentare mai erau pomenite şi alte sate – cum ar fi: Doleşti, Polăeşti, Bratiia de Sus, Bratila de Jos, care astăzi nu mai există.