Teritoriul comunei ARDEOANI este situat în  partea central – nordica a judeţului Bacău.
Din punct de vedere administrativ comuna ARDEOANI include localităţile:
 Leontinesti
 Ardeoani
 Teritoriul comunei se încadrează in Depresiunea Tazlăului din cadrul Subcarpaţilor Trotuşului.