Nr: 140 din: 31-07-2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind abrogarea Dispozitiei cu nr. 59 din 21.03.2017 privind acordarea sporului pentru conditii periculoase si vatamatoare pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ardeoani, judet Bacau