Nr: 143 din: 01-08-2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea Comisiei in vederea incheierii Procesului - verbal de predare a amplasamentului ce se afla in domeniul public al comunei Ardeoani, conform documentatiei cadastrale nr. 60797