Nr: 2 din: 03-01-2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea si atribuirea plajei de numerotare pentru chitantele eliberate in sistem eletronic contribuabilor, persoane fizice si juridice, de catre compartimentul de specialitate financiar contabil-impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ardeoani, jud. Bacau