Nr: 5 din: 04-01-2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea salariului brut unui numar de 6 asistenti peronali al persoanelor cu handicap grav, din cadrul Primariei comunei Ardeoani conform tabelului anexa, care face parte integranta din prezenta dispozitie