Nr: 68 din: 12-07-2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor din domeniul public si privat al comunei Ardeoani