Nr: 1 din: 04-01-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea si atribuirea plajei de numerotare pentru chitantele eliberate in sistem electronic contribuabiilor, persoane fizice si juridice, de catre compartimentul de specialitate financiar contabil-impozite si taxe locale - din cadrul aparatului sw specialitate al primarului comunei ardeoani, jud. Bacau