Nr: 102 din: 25-09-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta extrordinara, pentru data de 01.10.2020, ora 12,00