Nr: 129 din: 04-11-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea comisiei de concurs/examen in vederea ocuparii postului de referent debutant cu studii medii (personal contractual de executie) vacant, pe perioada nedeterminata post ce face parte in cadrul compartimentului Registrul agricol, in aparatul de specialitate al Primarului Comunei Ardeoani, judetul Bacau.