Nr: 14 din: 01-02-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 07.02.2022, ora 12,00