Nr: 19 din: 16-02-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 23.02.2021, ora 12,00.