Nr: 22 din: 21-01-2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 28.03.2024, ora 12,00