Nr: 232 din: 16-11-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor aferente procedurii de atribuire a contractului de finantare nr. 127224/10.11.2022 "Programul National de Redresare si Rezilienta procedura de achizitie Actualizare plan urbanistic general (PUG), comuna Ardeoani, jud. Bacau"