Nr: 248 din: 13-12-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 20.12.2023, ora 12,00