Nr: 27 din: 16-03-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 22.03.2022, ora 12,00