Nr: 3 din: 03-01-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta extraordinara, pentru data de 05.01.2023, ora 12,00