Nr: 31 din: 12-04-2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 18.04.2024, ora 12,00