Nr: 32 din: 15-04-2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea masurilor organizatorice, in vederea pregatirii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European si pentru alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 09 iunie 2024, in comuna Ardeoani, judetul Bacau