Nr: 35 din: 19-04-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutarea pentru ocuparea functiei publice de executiei vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant - Compartiment Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ardeoani Judetul Bacau, organizat in data de 20.05.2022