Nr: 4 din: 14-01-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind incetarea raportului de serveciu a d-nei Moraru Maricica din functia publica de executie cea de consilier superior, Compartimentul Registrul Agricol in aparatul de specialitate al Primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau.