Nr: 40 din: 26-03-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea art. 1 al dispozitiei nr. 36/26.03.2021 de constituire a comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ardeoani, judetul Bacau, organizat in data de 26.04.2021