Nr: 49 din: 12-05-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 20.05.2020, ora 12,00