Nr: 5 din: 15-01-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea salariului brut unui numar de 5 asistenti personali al persoanelor cu handicap grav, din cadrul Primariei comunei Ardeoani conform tabelului anexa, care face parte integranta din prezenta dispozitie