Nr: 65 din: 18-05-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 25,05,2020, ora 12,00