Nr: 90 din: 02-09-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor aferente procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica in cadrul proiectului "Dotarea cu utilaje a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna Ardeoani"