Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

SIPOCA

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
19 / 2019 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru firme care detin autorizatie de functionare si profil de activitate si institutiile publice beneficiare a serviciului de salubrizare din comuna Ardeoani, incepand cu 1 aprilie anul 2019 28-04-2019
24 / 2019 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul I/2019 conform contului de executie al bugetului local la 31.03.2019 25-04-2019
23 / 2019 privind incheierea unui act aditional la contractul de lucrari 5715/08.10.2018 pentru obiectivul de investitie "RECONSTRUCRIE POD BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL SARAT, PE DC 178" IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU 16-04-2019
22 / 2019 privind actualizarea valorii totale a obiectivului de investitie "RECONSTRUCRIE POD BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL SARAT, PE DC 178" IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU 16-04-2019
21 / 2019 privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii "RECONSTRUCTIE POD BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL SARAT, PE DC 178" COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU Pr. 18/2017- lucrari in continuare 16-04-2019
20 / 2019 pentru insusirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Ardeoani pe anul 2018, activitatea administratiei publice locale in anul 2018 precum si obiectivele propuse pe anul 2019 28-03-2019
18 / 2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal si atribuirea denumirilor strazilor din comuna Ardeoani, judetul Bacau, sat Ardeoani si sat Leontenesti 28-03-2019
27 / 2019 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019 si estimarile pentru anii 2020-2022 25-02-2019
26 / 2019 privind indexarea impozitelor si taxe locale pentru anul 2020 25-02-2019
25 / 2019 privind aprobarea utilizarii sumei de 560.000 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2018 ca sursa de finantare a sectiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investitie "MODERNIZARE DRUMURI LOCALE" 25-02-2019
17 / 2019 privind aprobarea Devizului General actualizat cf. OUG 114/2018, al obiectivului de investitii "MODERNIZARE DC 178-LEONTENESTI, DE LA KM 0+010 PANA LA CASA PAROHIALA" in comuna Ardeoani, Judetul Bacau 20-02-2019
16 / 2019 PRIVIND ACTUALIZAREA VALORII TOTALE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE "RECONSTRUCTIE POD BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL SARAT, PE DC 178" IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU 20-02-2019
15 / 2019 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE LUCRARI 5715/08.1.2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE "RECONSTRUCTIE POD BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL SARAT, PE DC 178" IN COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU 20-02-2019
14 / 2019 privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii "RECONSTRUCTIE POD BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL-SARAT, PE DC 178" sat Leontenesti, com. Ardeoani, jud. Bacau, dupa incheierea contractului de achizitie si actului aditional-lucrari in continuare 20-02-2019
13 / 2019 privind introducerea in LISTA BUNURILOR CE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ARDEOANI, JUDETUL BACAU, intocmirea Planurilor de situatie pentru HCL si a documentatiei cadastrale in vederea intabularii 14-02-2019
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează