Nr: 14 din: 19022018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

asupra modului de aducere la indeplinire a Hotararilor Consilului Local al comunei Ardeoani, adoptate in anul 2017