Nr: 16 din: 28022017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție ”Modernizare Drumuri Locale, comuna Ardeoani, jud. Bacău”