Nr: 25 din: 28042017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea utilizării sumei de 428.650 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2016 ca sursă de finanțare a secțiunii funcționare pentru continuarea lucrărilor de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse de inundații