Nr: 36 din: 17092018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului local al comunei Ardeoani pentru trimestrul III si IV al anului 2018 si a listei de investitii