Nr: 46 din: 31072017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea REACTUALIZARE DOCUMENTATII CADASTRALE, EXPERTIZA TEHNICA, STUDIU GEOTEHNIC, PTH+DE+CS+DTAC, VERIFICARE PROIECT pentru obiectivul de investitie " RECONSTRUIRE POD BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL SARAT, PE DC 178" sat Leontenesti, com. Ardeoani, jud. Bacau ramase de executat