Nr: 54 din: 21122018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau nr. 180/2357 din 06.05.2015 si aprobarea tarifelor modificate ale operatorului SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA

Print Friendly, PDF & Email