Nr: 9 din: 28022017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local în anul 2017