Nr: 1 din: 09012020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acoperirea definitiva din excedentul anual al bugetului local rezultat la inchiderea exercitiului bugetar pentru anul 2019 a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 560.000 lei