Nr: 18 din: 28022022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Proiectului tehnic si a devizului general pentru obiectivul de investitii "Sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public din comuna ardeoani, judetul Bacau"