Nr: 19 din: 28022024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

asupra mudului de aducere la indeplinire a Hotararilor Consiliului Local al comunei Ardeoani, adoptate in anul 2023