Nr: 55 din: 20012023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale comuna Ardeoani pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a S.C Compania Regionala de Apa Bacau S.A din 06.11.2023