Nr: 57 din: 20102023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea executia proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul III al anului 2023 conform contului de executie al bugetului local la 30.09.2023