Nr: 6 din: 31012023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale pentru implementarea proiectului "HUB de SErvicii MMSS-SII MMSS" Cod MySMIS 139963